Vedtægter og samarbejdsaftaler

Lov for og vedtægter for Menighedsrådets arbejde.

Menighedsrådet for Vejby Sogn har et lovgrundlag at arbejde ud fra: Lov om menighedsråd, som du kan se ved at følge dette link: LOV OM MENIGHEDSRÅD

Forretningsorden for Vejby Sogns Menighedsråd

Vedtægter for de særlige funktioner, som nogle menighedsrådsmedlemmer løser:

Kontaktperson (for medarbejderne)

Kasserer

Kirkeværge

Vedtægt for Vejby Kirkegård

Andre samarbejder

Samarbejdsaftale vedr. PERSONREGISTRERING

Økonomiaftale vedr. fælles personale - mellem Vejby Menighedsråd og Tibirke Menighedsråd

   NYHEDER