Konfirmander

Konfirmation

Vejby sogn og Tibirke sogn har konfirmation om foråret i 8. klasse. I Vejby kirke ligger det som udgangspunkt 4. søndag efter påske og i Tibirke 5. søndag efter påske.

Alt efter holdets størrelse kan der muligvis også holdes konfirmationer om lørdagen. Det er dog endnu ikke fastlagt.

Venlig hilsen
Ulrik Pilemand
Sogne- og orlogspræst
up@km.dk

 

   Et ord på vejen

   Konfirmationer