Vedtægter og samarbejdsaftaler

Lov for og vedtægter for Menighedsrådets arbejde.

Menighedsrådet for Tibirke Sogn har et lovgrundlag at arbejde ud fra: Lov om menighedsråd, som du kan se ved at følge dette link: LOV OM MENIGHEDSRÅD

Desuden er der en forretningsorden: Forretningsorden for Tibirke Sogns Menighedsråd

Vedtægter for de særlige funktioner, som nogle menighedsrådsmedlemmer løser:

Kontaktperson for medarbejderne

Kasserer

Kirkeværge - vedtaget på rådsmøde 6. maj 2021

Det stående udvalg

De øvrige vedtægter er under gennemgang og vedtages snarest.

Andre aftaler

Samarbejdeaftale vedr. PERSONREGISTRERING

Økonomiaftale vedr. fælles personale - mellem Vejby Menighedsråd og Tibirke Menighedsråd