Kirkegården ved Vejby kirke

Om Vejby kirkegård

Fra Vejby Kirkegård har man en smuk udsigt ud over enge og marker, - man kan bl.a. se Ørby Baun tydeligt fra kirkegården. Kirkegården ligger særdeles smukt i landskabet. Der er vid udsigt mod syd og mod den gamle præstegård i vest.
Selve kirkegården bliver passet og plejet af vore to gravere, Christina og Jane, der både har blik for de store linjer og for detaljen.

Informationsfolder

Christina Woller-Nielsen og Jane Langkjær har lavet en lille informationsfolder om kirkegården med praktiske oplysninger mm. 
Den kan læses og downloades her.

Handicapkørsel

Der er mulighed for at køre helt op til kirken, både fra Kirkebakken og fra Bogknoldvej.

Lapidariet

Vi passer og bevarer området med stor respekt og hensynsfuldhed. Det har man gjort i mange århundrede og det ses tydeligt i ”Lapidariet”, hvor de smukke gamle gravsten står - til minde om fortiden.

   NYHEDER