Gudstjenester

Gudstjenester i Vejby og Tibirke kirker

Alle gudstjenester søndag formiddag er med altergang, d.v.s. både gudstjenesten kl. 9.30 og 11.00.

Gudstjenesterne i Vejby og Tibirke kirker finder sted skiftevis kl. 9.30 og kl. 11.00. Som hovedregel altså således at når gudstjenesten i én kirke en søndag er kl. 9.30 er det kl. 11.00 den følgende.
Der anvendes ved altergangen vin med alkohol. Det er altid muligt at undlade at drikke vinen.

Gudstjenester med dåb    
Der er dåb i både gudstjenesten kl. 9.30 og 11.00.

Mere information ved henvendelse til præsterne: 
Ulrik Pilemand Tlf.: 4870 6294 og mail up@km.dk
Jeanne von Benzon Tlf.: 2491 7970 og mail jgvb@km.dk
Gudstjenester med konfirmation    
Konfirmationsgudstjenesten i Vejby kirker er som hovedregel den fjerde søndag efter påske og i Tibirke Kirke den femte søndag efter påske.
Andagter (særgudstjenester)
Særtjenester, dåb udenfor søndagsgudstjenester eller konfirmation og aftengudstjenester i Vejby og Tibirke kirker er uden altergang. Det er 'anderledes' gudstjenester, f.eks. i forbindelse med Alle Helgen og Kyndelmisse, hvor der eksperimenteres med liturgien (f.eks. stilhed og lysvandring).
Plejehjemsgudstjeneste
En gang om måneden afholdes gudstjeneste med altergang på sundhedscenter Trongården. Almindeligvis er det 3. torsdag i måneden. Alle er velkomne til at deltage her også.

   Gudstjenester