KIRKEN TIL TJENESTE

Her kan du læse lidt om de områder, hvor du som borger og som medlem af folkekirken normalt har behov for kontakt med kirken.

Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte enten kordegn eller præster med spørgsmål.

Kordegn

Vivien Erthmann
Blistrup kirkekontor
Torsdag kl. 9-13
Tlf.: 4871 5136

MAIL VEJBY SOGN: vejby.sognfrederiksvaerk@km.dk

MAIL TIBIRKE SOGN: tibirke.sogn@km.dk

 
Fødsel

Ved fødsel skal man ikke foretage sig noget, hvis man er gift. Der kommer automatisk meddelelse fra jordemoder/sygehus om, at et barn er født.
Er man ikke gift, skal man indgive en omsorgs- og ansvarserklæring, som medfører fælles forældremyndighed. Dette gøres via hjemmesiden www.borger.dk, og skal gøres senest 14 dage efter barnets fødsel.
Kirkekontor/præst får så automatisk besked om denne faderskabssag.

Dåb

Ved dåb henvender man sig til en af sognets præster i god tid før den ønskede dåbsdato. Inden selve dåbsdagen mødes man med præsten. Barnets navn meddeles samt navn og adresse på mindst 3 faddere.

Navngivning

Barnet kan også få navn ved navngivning. Dette skal gøres via hjemmesiden 
www.borger.dk. Ifølge navneloven skal barnet have navn senest 6 måneder efter fødslen.

Dødsfald

Ved dødsfald henvender man sig til en af sognets præster for at aftale tid for begravelse eller bisættelse. Når dette er fastlagt, skal man via hjemmesiden www.borger.dk indtaste personlige oplysninger i en dødsanmeldelse, bl.a. det, man har aftalt med præsten. 
En bedemand kan også være behjælpelig med indtastning af dødsanmeldelsen.

Hvordan får jeg et nyt navn?

For at navneændring kan udføres skal der indbetales gebyr på kr. 518,- (2023). 
Man sender ansøgningen via hjemmesiden www.borger.dk, samt følger vejledningen for betaling. Navneændring i forbindelse med vielse er gratis.

Konfirmation

Vejby sogn og Tibirke sogn har konfirmation om foråret i 8. klasse. I Vejby kirke ligger det som udgangspunkt 4. søndag efter påske og i Tibirke 5. søndag efter påske.

Vielse

Vielse aftales med sognets præster i god tid før den ønskede dato. Derefter henvender man sig til borgmesterkontoret i den kommune, hvor en af dem har bopæl, gerne via www.borger.dk. Her udfærdiges en prøvelsesattest. Prøvelsesattesten må udfærdiges tidligst 4 mdr., før vielsen skal finde sted.

   Kalender