Kordegn

En stilling som kordegn uden personregistrering ved Vejby Kirke og Tibirke Kirke er ledig pr. 28.02.2024.

Stillingen er på 26 timer pr. uge.

Kordegnen skal varetage følgende opgaver:

 • Administrativ service for personale, præster og menighedsråd
 • Besvare mailhenvendelser
 • Sekretærbetjening for præster
 • Administration vedr. konfirmander og minikonfirmander
 • Sekretærbetjening af to menighedsråd
 • Administrative koordineringsopgaver under menighedsrådenes ansvarsområde
 • Diverse kommunikationsopgaver - opdatering af hjemmeside, kalenderopdatering mv.

Vi forventer, at du:

 • Har interesse for kirkernes arbejde
 • Er serviceminded.
 • Er organiseret og god til at bevare overblikket
 • er IT-kyndig i forhold til diverse programmer og platforme indenfor kirkeadministration

Der er pligt til at gøre tjeneste i Tibirke Kirke i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet har indgået med Tibirke menighedsråd. Ansættelse sker ved Vejby Sogns Menighedsråd beliggende Kirkebakken 4, 3210 Vejby.

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte kordegne har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kordegne gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Stillingen er placeret i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 288.669,00 kr. –357.038,00 kr.(nutidskroner). Fikspunktet er 303.863,00 kr. (nutidskroner). OK tillæg på 869,40 kr. (nutidskroner) pr. år. Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Menighedsrådets forslag til lønniveau er 336.000 kr. årligt ved ansættelse på 26 timer (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kordegneforening.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Ulla Mynster på  2976 3402 / mail 7393fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 7393fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 20. marts 2024. Ansættelsessamtaler forventes at finde sted uge 20.

Der vil blive indhentet referencer.