Er du vores nye organist ved Tibirke og Vejby Kirker?

Stillingen som organist ved vores to smukke gamle landsbykirker, som begge ligger i naturskønne omgivelser i Nordsjælland, er ledig med tiltrædelse snarest muligt.


Tibirke kirkes orgel er et Husted orgel fra 1989 med 17 stemmer, 2 manualer og pedal. Orgelet har for nylig gennemgået en gennemgribende vedligeholdelse og har fået en ny tremulant. Vejby Kirkes orgel er bygget i 1998 af P. G. Andersen og Bruhn med 24 stemmer fordelt på 3 manualer og pedal.

Vi kan tilbyde dig:

  • En stilling på 37 timer per uge. Såfremt du ikke ønsker en fuldtidsstilling, er der mulighed for at forhandle stillingen ned på 30 timer per uge
  • Indflydelse på dit eget arbejde
  • At blive en del af en aktiv medarbejdergruppe der sætter samarbejde højt, der alle brænder for deres arbejde og er engagerede
  • Deltagelse i planlægnings- og kalendermøder, samt i faste teammøder med de to præster (en på fuldtid og en på 50%)
  • Tæt samarbejde med og musikalsk ledelse af de to kirkesangere, der arbejder forskudt af hinanden
  • Et aktivt kirkeliv
  • Et samarbejde med to menighedsråd i hhv. Tibirke og Vejby sogn, og på tværs af sognene. Begge menighedsråd sætter pris på kirkernes musikliv
  • Kirkerne har sunde økonomier og begge kirke arbejder på at blive grønne kirker

Vi ønsker os en organist der:

  • Spiller til søndagenes og højtidernes gudstjenester samt øvrige kirkelige handlinger, herunder vielser, dåb, begravelser, aftengudstjenester, meditationsgudstjenester m.v.
  • Spiller ved arrangementer op mod jul for sognenes børnehaver og skole
  • Er positivt indstillet i tilgangen til at understøtte menighed og kirkens præster i valg af musik og fremførelsen heraf
  • Vil deltage i vores månedlige faste sangeftermiddage og plejehjemsgudstjenester
  • Vil være med til at inspirere og planlægge spaghettigudstjenester/alternative gudstjenester, kirkekoncerter, musikgudstjenester o. lign. i samarbejde med præster, kirkesangere og menighedsråd
  • Kan indleve sig, og med glæde levere professionel musikledsagelse ved gudstjenester, kirkelige handlinger og aktiviteter i kirkeligt regi
  • Besidder en bred musikalsk interesse, og har lyst til at spille både klassisk og rytmisk musik og nyere salmer
  • Påtager sig oprettelse og musikalsk ledelse af et kirkekor, enten børne- og/eller voksenkor
  • Er en loyal, engageret og fleksibel kollega, som vil medvirke til udvikling af kirkens arbejde
  • Deltager i konfirmand- og minikonfirmandundervisningen og i det lokale kulturnats-arrangement og Grundlovsmøde, hvor kirkerne er arrangører
  • Har lyst til selv at skabe arrangementer til glæde for menigheden


Vi ser gerne, at du har erfaring som organist, er uddannet enten som DOKS eller PO, eller har tilsvarende kvalifikationer, og at du har erfaring med flere af de ovenstående opgaver.

Hvis du er kirkemusiker, vil du være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale med Kirkeministeriet. Hvis du er uddannet organist vil ansættelsen ske som DOKS-organist. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk 

Du vil blive ansat efter relevant og gældende overenskomst ved Tibirke menighedsråd. Stillingen er omfattet af prøvetid på tre måneder.

Såfremt du har spørgsmål til stillingen, kan du henvende dig til menighedsrådsformand for Tibirke Sogn Kenneth Øhlenschlæger Buhl, på telefonnummer 24 67 82 01.

Ansøgning med relevante bilag sendes til Kenneth Øhlenschlæger Buhl på mail til menighedsrådet 7394@sogn.dk senest mandag den 31.07.2023.

Ansættelsessamtaler og prøvespil forventes at finde sted i uge 33.

Der vil blive taget referencer i forbindelse med en ansættelse.

 

Gravermedhjælper   

En stilling som gravermedhjælper ved Tibirke kirkegård ved Tibirke sogns menighedsråd er ledig pr. 1. august 2023 eller snarest muligt. 

Der er tale om midlertidig stilling på 10 timer ugentligt i 1 år.  

Vi søger en dedikeret og engageret gravermedhjælper til vores kirke. Som gravermedhjælper vil du have en vigtig rolle i at opretholde kirkegårdenes og kirkerummenes skønhed samt sikre en respektfuld og værdig ramme omkring begravelser og andre kirkelige ceremonier.  

Ansvarsområder:  

  • Vedligeholdelse og pasning af kirkegården, herunder græsslåning, hækkeklipning, og fjernelse af ukrudt. 
  • Varetage rengøring og vedligeholdelse af kirkerummet og tilhørende faciliteter. 
  • Assistere ved begravelses- og kirkelige ceremonier, herunder forberedelse af gravsteder og opstilling af stole og rekvisitter. 
  • Samarbejde med præster og andre kirkelige medarbejdere for at sikre en god planlægning og afvikling af arrangementer. 

Kvalifikationer og egenskaber:  

  • Erfaring som gravermedhjælper eller lignende arbejde inden for kirkegårdsdrift. 
  • Kendskab til og respekt for kirkelige traditioner og ritualer. 
  • Evne til at arbejde selvstændigt og i samarbejde med andre. 
  • God fysisk formåen og evne til at udføre manuelt arbejde udendørs under forskellige vejrforhold. 
  • Ordenssans og øje for detaljer. 
  • God kommunikationsevne og evne til at håndtere følsomme situationer med empati og respekt. 

Vi tilbyder:  

  • Et meningsfuldt og værdifuldt arbejde i en lokal kirke og nærmiljø. 
  • Mulighed for at bidrage til kirkens daglige drift og pleje af gravsteder. 
  • Et positivt og inkluderende arbejdsmiljø med støtte fra det øvrige personale. 

Ansættelse sker ved Tibirke sogns menighedsråd.  

Tjenestested er Tibirke kirkegårde beliggende Tibirke Kirkevej 12, 3220 Tisvildeleje. 

Ansættelse og aflønning sker efter Overenskomst for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde indgået mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund (3F). Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.  

Den årlige løn i nutidskroner udgør for gravermedhjælpere i hovedstaden  

Uden gartneruddannelse 
kr. 284.226,10 (trin 1)  
kr. 291.763,53 (trin 2) 

Med gartneruddannelse
kr. 324.201,99 (trin 1)  
kr. 332.704,12 (trin 2) 

Der sker aflønning på timeløn. 

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til formanden Kenneth Øhlenschlæger Buhl ved Tibirkekirke på telefonnummer 24 67 82 01.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer samt straffeattest. 

Hvis du brænder for at arbejde i en kirkelig kontekst og ønsker at spille en vigtig rolle i vores lokale kirkesamfund, så opfordrer vi dig til at sende din ansøgning og CV til: 

Formanden ved Tibirkekirke Kenneth Øhlenschlæger Buhl 7394fortrolig@sogn.dk  senest mandag den 28.07.2023  

Vi ser frem til at høre fra dig og eventuelt invitere dig til samtale. 

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted løbende