Kirkerytmik for småbørnsfamilier

I Vejby/Tibirke sogne tilbyder vi flere populære aktiviteter for børn og børnefamilier. For de mindste har vi  kirkerytmik og i 3. klasse kan man blive minikonfirmand.

KIRKERYTMIK
Kirkerytmik er en sjov og skøn måde at udvide sit sang- og salmekendskab på. Du er tæt sammen med dit barn og I får fælles oplevelser både alene og sammen med andre deltagere. Vi synger sange og salmer, spiller, bevæger os og lytter, så alle sanser aktiveres og stimuleres. Forløbet tilrettelægges efter børnenes behov og vi bruger små rekvisitter til at underbygge sangen - f.eks. rasleæg, tørklæder, bolde mm

I vinteren er der Kirkerytmik i Sognegården fredage i ulige uger. Første gang er 2. februar.

Kirkerytmik er for både babyer og småbørn i alderen 0 - 4 år sammen med en forælder - ældre søskende er også velkomne til at være med.
Vi skal synge, danse, lege og spille, så alle sanser aktiveres og stimuleres. Bagefter er der kaffe og te samt mulighed for fri leg/hygge - og tag bare madpakken med også …

Datoer: 2/2, 1/3, 15/3, 29/3, 12/4, 10/5, 24/5, 21/6, 5/7

Sted: Vejby Sognegård, Kirkebakken 4, 3210 Vejby

Tid: kl.10:30-12.

Start: Fredag d.2/2.

Tilmelding: trine.schousen@gmail.com