Kirkeblad

Både Vejby Sogn og Tibirke Sogn har kirkeblade, som er indeholdt i lokale blade.

Vejby Sogns kirkeblad er med i Vejby Nyt, der udkommer 5 gange om året, mens Tibirke Sogns kirkeblad er med i Tisvilde Nyt, som udkommer 6 gange om året.

Vejby Nyt - med kirkeblad , kan læses online her.

Tisvilde Nyt - med kirkeblad , kan læses online her.

   Kalender

Facebook