Vejby-Tibirke Folkekor

Folkekoret afventer at stillingen som organist igen besættes. Følg med på hjemmeside mv.

 

Om Vejby-Tibirke Folkekor

Har du lyst til at synge sammen med andre, men ikke tid til at gå fast til kor, er Vejby/Tibirke folkekor måske noget for dig. Folkekoret er et ”ad hoc kor” for alle voksne, der indimellem har lyst til at synge i kor.
Der stilles ikke andre krav end lysten til at synge.

Ca. tre gange årligt mødes vi og indstuderer et repertoire, som består af sange og salmer fra højskolesangbogen samt kanons og enkle flerstemmige korværker.

Koret medvirker i kirken ved vores Høstgudstjenester, ved Kyndelmisse samt til den årlige Grundlovfest på Præstens Mark i Vejby.